Hindi Sapat Ang Sipag at Tiyaga

Neil Yanto posted blog to category 

May 14, 2017

Siguro madalas mo nanag naririnig ito at nasabi na rin ito ng magulang mo, “Magsipag at magtiyaga ka lang aasenso kana!”

Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba dito?

Alam mo bang karamihan ng mga tao ay naniniwala sa kasabihang yan? Masilag, maityaga at maniwala ka lang na kaya mong gawin, aasenso ka?

Magbigay tayo ng magandang halimbawa,

Si Jose ay isang mambubote, masipag sya dahil araw-araw syang  naghahanap ng bote, matiyaga sya dahil kahit sa mainit na araw patuloy pa rin nyang ginagawa ang trabaho nya at naniniwala sya na balang araw aasenso sya dahil masipag, matyaga at naniniwala sya sa kaya nyang gawin.

Ang tanong, aasenso kaya sya sa ganong proseso?

Malamang hindi.

So, ano ba ang kulang sa ginagawa ni Jose?

Ang kasama ng pagiging masipag at matiyaga ay ang dalawang ito:

1. Karunungan.

Hindi sapat na masipag at matiyaga lang tayo dapat meron din tayong alam. Bakit ba naging successful ang dating hindi successful? Dahil meron silang karunungan, masipag, matiyaga at

2. Madiskarte.

Maraming taong masipag, matiyaga at matalino pero iilan lang ang mga taong madiskarte. Alam nila kung saan nila gagamitin ang pagiging matiyaga, masipag at karunungan nila.

Maraming hindi nagiging successful dahil hindi nila makumpleto ang apat na ito.

Marunong sila, madiskarte at masipag pero hindi naman sila matiyaga, so, wala rin.

Matiyaga ka, madiskarte ka, marunong sila pero hindi sila masipag, so, wala rin.

Hindi sapat ang pagiging masipag at matiyaga dapat may karunungan ka at madiskarte ka sa buhay para makuha mo ang buhay na gusto mo.

If you like this post don’t forget to like and share.

Subscribe to our newsletter updates.

‘Till Next Post.

Back to Archive

Leave a Reply

Promotion

Popular Course

Unlock Your First Online Course (e-Skulahan Complete Guide)

Are you excited about creating a course but unsure where to get started? Do you want to make sure the course you create appeals to students? Then you're in the right place. We are introducing the official e-Skulahan support course about creating an online course. In this course, we will guide you through the recommended […]

LEARN MORE
Become a Master Affiliate Marketer - From Beginner to Expert

This course is here to prove to you that your dream of making money with Affiliate marketing is within your reach.   Imagine - going to bed and waking up to the excitement of finding a new Affiliate Marketing sale in your inbox the following day!   Whether you are enjoying a meal with your loved […]

LEARN MORE
E-Learning Masterclass - How to Become A Course Creator in Just 3 Weeks!

Whatever your profession or experience, maybe, if you've ever wanted to turn your knowledge, skills, or talents into a profitable online course, then you're in the right place! This training program provides absolutely everything you'll need to successfully build your own online business creating and selling online courses. From deciding what you should be teaching to marketing to the […]

LEARN MORE
Copyright © 2020
e-Skulahan Learning Hub
Follow Us

Contact us:

Number: +63-968-703-8866
Celina Plains Imus Phase 3, Malagasang 1-G, Imus, Cavite 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram