I hope by now you're ready to use Copywriting as a powerful tool to grow your business. 

Assignment: 

Write 25 Headlines for your next piece of marketing content (email, blog post, YouTube Video, Facebook Ad etc).

I hope na ngayon ay ready ka nang mag set up ng sarili mong market research survey with Google forms!

Get started below: <a style="font-style: normal; font-weight: 400; color: #385898; cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" href="https://www.google.com/forms/?fbclid=IwAR3fMy-O1z_-phucRzYfDWpEjNQXwGG4TIvr6todHdGVXOkYqx9DIr-aNvA" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer" data-lynx-mode="asynclazy" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.google.com/forms/?fbclid=IwAR3fMy-O1z_-phucRzYfDWpEjNQXwGG4TIvr6todHdGVXOkYqx9DIr-aNvA

Bago tayo pumunta sa Next Video.

May exercise tayong gagawin para malaman ko kung committed kang maging successful at willing kang alisin ang mga nagbibigay sayo ng negative results.

Ang purpose ng exercise na ito ay para ma-overcome mo ang emotion ng pagkakaroon ng Anxiety, perfectionism, self-doubt at fear of failure sa pag gawa ng video.

So, ang kailangan mong gawin ay mag shoot ka ng Video at sagutin ang mga tanong na ito.

  1. Ano-ano ang mga bagay na kinakatakutan mo?
  2. Paano mo na overcome ang takot nayon?
  3. Ano ang maibabahagi mo sa ibang tao para maovercome din nila ang takot na naranasan mo?

Example script;

Hi! I'm Neil Yanto. Gusto ko lang sagutin yung taong sa exercise ng Yanto's Crack Academy.

Ano-ano ba ang mga bagay na kinakatakutan ko?

"--------"

Paano ko na overcome ang takot na yon?

"--------"

Ngayon, alam ko maraming nakakaranas nong mga bagay na naranasan ko at karamihan sa kanila ay hindi nila na overcome yon.

Kung nararanasan mo ito, "--------"

I hope marami kayong natutunan sa video na ito.

 

Upload mo ang video na ginawa mo sa Facebook, YouTube o dito sa ating platform.

Take Personality Test before go to next video

This test contains 28 groups of four statements. Answer honestly and spontaneously. It should take you only 5 to 10 minutes to complete.


TAKE THE PERSONALITY TEST

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram