Mamaya na Lang! Bukas na Lang!

Neil Yanto posted blog to category 

February 28, 2018

“Mamaya na lang! Bukas na lang!” Madalas mo rin bang sabihin ito sa sarili mo? Hindi ka nag-iisa kapatid. Kung hindi mo naitatanong, yang ang paborito kong sabihin kapag meron akong task na dapat tapusin. Napakasipag kong sabihin yan. Kaya naman lahat ng task na dapat kong gawin laging deadline kung gawin ko.

Pero lahat nagbago noong pumasok ako sa pagiging Online Marketer. Bakit? Merong mga bagay kapag nag set ka ng goal sa sarili mo kailangan mong makuha lalo na kung ang pag-uusapan ang future ng pamilya mo o ng mga anak mo.

So, bakit ba tayo nakakaranas ng ganong attitude?

Ang tawag dito ay Procrastination o yong pagpapaliban ng isang gawain na dapat tapusin. Kung minsan, ang procrastination ay nangyayari hanggang sa “huling minuto” bago ang isang deadline.

Bakit ba natin nararansan ang procrastination?

Ang procrastination ay galing sa isang behavior na ang tawag ay “time inconsistency” base sa Behavioral psychology research. Ang time inconsistency ay isang parte ng behavior ng utak ng tao na nagpapahalaga sa agarang reward o yung mga bagay na madaling makuha kaysa sa future reward o yong mga bagay na pang Long Term.

Para mas maintindihan mo, imagine na meron kang dalawang personality, ito ang Future Self at Present Self. Kapag nag set ka ng goal – like loosing weight or writing eBook or Saving money – ikaw ay gumagawa ng plano para sa Future. Nakikita mo kung anong gusto mong makuha sa iyong hinaharap. Mayroong mga pag-aaral na kapag nag-iisip ang isang tao para sa iyong Future Self, mas madaling makita ng isip ang mga mahahalagang bagay na kailangan gawin para sa makuha ang Long Term benefits.

Ganunpaman, kahit na ang Future Self ang nakakapag set ng goals, ang Present Self ang bukod tanging nagti-take ng action. Kapag dumating na ang araw na kailangan mo nang mag-decide, kailangan mo nang mag take action, nababalewala na ang Future Self. Dahil ikaw ang nasa present moment, at ang iyong isip ang ay nakatuon lang sa Present Self.

Present Self really likes instant gratification, not long-term payoff.

Marami satin na gustong maging matagumpay pero hindi natin kinukuha yon dahil masarap gawin ang mga bagay bagay na magpapasaya satin ngayon. Kung baga mas naiisip natin kaysa sa mag-ipon at palaguin ang pera, mas magandang bumili ng mga bagong gadget o gamit. Mas madaling kumain ng mas masarap kaysa pumunta sa Gym araw-araw. Mas masayang mag travel kaysa mag invest. Kaysa tapusin ang nasimulan mas masarap mag quit at kalimutan ang lahat.

Marami sa mga kabataan ngayon lalo na kapag pumasok na sa 21 to 22 years old, mayroon nang knowledge about saving for retirement pero mas madaling bumili ng bagong sapatos kaysa paghandaan ang retirement after 30 to 40 years.

Alam natin ang magandang benefits nag pag-iipon o ang pagi-gym pero dahil sa matagal natin itong dapat gawin mas naiisip natin na masarap yung pakiramdam ng pwede mong magawa ngayon kaysa maghintay ka pa ng ilang buwan, taon o dekada.

Ito ang isang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin makuha ng iyong goal o gustong marating sa buhay. O kaya naman kaya hanggang ngayon hindi ka pa rin kumikita sa business mo dahil sa isang dahilan, ito ay ang Procrastination.

Back to Archive

Leave a Reply

Promotion

Popular Course

Unlock Your First Online Course (e-Skulahan Complete Guide)

Are you excited about creating a course but unsure where to get started? Do you want to make sure the course you create appeals to students? Then you're in the right place. We are introducing the official e-Skulahan support course about creating an online course. In this course, we will guide you through the recommended […]

LEARN MORE
Become a Master Affiliate Marketer - From Beginner to Expert

This course is here to prove to you that your dream of making money with Affiliate marketing is within your reach.   Imagine - going to bed and waking up to the excitement of finding a new Affiliate Marketing sale in your inbox the following day!   Whether you are enjoying a meal with your loved […]

LEARN MORE
E-Learning Masterclass - How to Become A Course Creator in Just 3 Weeks!

Whatever your profession or experience, maybe, if you've ever wanted to turn your knowledge, skills, or talents into a profitable online course, then you're in the right place! This training program provides absolutely everything you'll need to successfully build your own online business creating and selling online courses. From deciding what you should be teaching to marketing to the […]

LEARN MORE
Copyright © 2020
e-Skulahan Learning Hub
Follow Us

Contact us:

Number: +63-968-703-8866
Celina Plains Imus Phase 3, Malagasang 1-G, Imus, Cavite 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram